Gio is looking for an Apartment in Roermond

Gio is looking for: An Apartment in Roermond

  • Apartment
  • Min. 70 m2
  • Male
  • 23 Immediately

Giovanny 21 jaar uit roermond werkende als zzpe'r in de bouw samenwonend hobbys sporten en auto's

General information: Gio
  Male, 26 years old