Disclaimer

Disclaimer van AppartementRoermond

AppartementRoermond is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementRoermond, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementRoermond zijn verbonden. AppartementRoermond is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementRoermond beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementRoermond is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementRoermond worden aangeboden. AppartementRoermond garandeert niet dat de op AppartementRoermond aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementRoermond garandeert ook niet dat de op AppartementRoermond aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementRoermond garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementRoermond hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementRoermond is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementRoermond. U vrijwaart AppartementRoermond voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementRoermond.